Model: GCAI2802

Giá: 2,040,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAT2606

Giá: 1,570,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD5001

Giá: 1,317,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD5002

Giá: 1,325,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD5007

Giá: 1,291,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD5008

Giá: 1,298,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2006

Giá: 1,181,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2007

Giá: 1,337,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2001

Giá: 1,238,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2004

Giá: 1,320,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2005

Giá: 1,320,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2002

Giá: 1,277,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2003

Giá: 1,277,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2501

Giá: 1,350,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2502

Giá: 1,457,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2504

Giá: 1,457,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD3303

Giá: 1,923,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2511

Giá: 2,286,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2512

Giá: 2,286,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2505

Giá: 1,894,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2506

Giá: 1,979,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2507

Giá: 2,072,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2508

Giá: 1,979,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2509

Giá: 2,203,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2510

Giá: 2,203,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2513

Giá: 2,242,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2514

Giá: 2,242,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2401

Giá: 2,010,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2403

Giá: 2,155,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2404

Giá: 2,155,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2601

Giá: 2,175,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2602

Giá: 2,175,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2603

Giá: 2,204,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD2604

Giá: 2,204,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD1508

Giá: 1,303,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD1510

Giá: 1,336,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD1601

Giá: 1,250,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD1602

Giá: 1,250,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD1603

Giá: 1,305,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD1701

Giá: 630,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD1702

Giá: 667,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD1607

Giá: 1,486,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD5005

Giá: 1,371,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD5006

Giá: 1,379,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD5003

Giá: 1,344,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD5004

Giá: 1,352,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD1604

Giá: 1,305,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD4102

Giá: 3,424,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD4103

Giá: 3,424,000 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD4601

Giá: 3,495,400 VNĐ (Chưa VAT)

Model: GCAD4602

Giá: 3,510,000 VNĐ (Chưa VAT)

Công ty CP kỹ thuật thiết bị Việt Mỹ

 

TRỤ SỞ
Địa chỉ:     H65 Dương Thị Giang,  P. Tân Thới Nhất,  Q.12,  TP.HCM
Điện thoại: 028 388 88 388 - 090 998 9907 - 035 247 2468 - Fax: 028 6266 3000 
Email: info@vimet.com.vn - Website: www.thietbioto.vn - www.thegioidungcu.vn
 

VIMET HÀ NỘI
Địa chỉ:  14 Ngõ 466 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 028 38 38 38 88 - 035 669 2468

 

 

;

Gửi mailFanpage facebookOnline supportKênh youtube Vimet

 

 

;